Kompetencer

Projektledelse

En projektleders rolle og involvering kan spænde vidt afhængigt af projektets størrelse og karakter. Hvad enten der ønskes en overordnet projektleder, som har primært fokus på tid, økonomi og koordinering, eller en mere detalje-orienteret projektleder som driver med flere elementer i projektafviklingen vil jeg kunne assistere dig med dette.

Kortlægning

Vil man optimere driften af sit anlæg, kan en kortlægning af nuværende drift give rigtig god mening. Herfra man kan analysere sig til forbedringer og øget effektivitet. Det kan bl.a. være kortlægning af produktions-kapacitet, processerne gennem produktionen eller kortlægning af CIP anlæg m.m.

Commisioning

Står du og mangler kompetencer indenfor opstart og indkøring af anlæg, vil jeg kunne assistere og deltage i bl.a. udarbejdelse af procesbeskrivelse, I/O test, opstart/indkøring,  FAT /SAT test og dokumentation.

P&ID / PFD

Procesudstyr bliver ofte tilpasset og udbygget over tid.  Indimellem sker det at P&I diagrammer og dokumentation ikke bliver opdateret efter det  nyinstalleret udstyr. Jeg kan assistere med linewalk som giver det komplette overblik og sørger for at alle P&I diagrammer er opdateret. ProcesFlowDiagram(PFD) er også et godt redskab til at give et simpelt overblik over produktion, procesflow og evt. bistrømme.

Udbudsmateriale 

Står man overfor indkøb af nyt procesudstyr, kan jeg yde support til udarbejdelse af udbudsmateriale. Jeg kortlægger dit behov, og sammen fastlægger vi alle tekniske design specifikationer. Herefter kan jeg administrere varetagelsen af kontakt til leverandører og benchmarking af udstyrsleverancer.

Site Management

Ved installation og opbygning af udstyr er det vigtigt at alt bliver udført som beskrevet efter kundens/leverandørens standard. Jeg vil sikre en tæt opfølgning på mekanisk installation, som er vigtig for at sikre montagen følger tidplanen og bliver udført som aftalt.

Proces/Produktions-optimering

Ved analyse af driften vil der ofte være forbedringer at hente, enten på energibesparelser, forbedret arbejdsmiljø eller øget produktion. Jeg vil kunne bistå med udarbejdelse af ProcesFlowDiagrammer for at synliggøre produktion og bistrømme, samt materiale-/ingrediens-flow gennem virksomheden.

Log in with your credentials

Forgot your details?